Δραστηριότητες

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΡΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥ.ΠΑ.Δ.Π

Ο Σύνδεσμος Παρατηρητών από τη ημερομηνία ιδρύσεως του είχε επιδιώξει τόσο τη επιμόρφωση των μελών του αλλά και τη ψυχαγωγία τους.

Όταν η διαιτησία ήταν στο Κ.Ο.Α αλλά και σήμερα που είναι στη Κ.Ο.Π κάθε χρόνο οι παρατηρητές παρακολουθούν σεμινάρια δια τους κανονισμούς διαιτησίας. Τα τελευταία χρόνια σε συνεργασία με τη Κ.Ο.Π γίνονται ειδικά σεμινάρια για τους παρατηρητές πως πρέπει να αξιολογούν τους διαιτητές. Επίσης κάθε μήνα περίπου οι παρατηρητές παρακολουθούν τα μαθήματα που διοργανώνει η Σχολή Ποδοσφαίρου της Κ.Ο.Π.

Το Δ.Σ του Συνδέσμου δεν μένει όμως με αυτά αλλά διοργανώνει κάθε χρόνο 2μερα σεμινάρια με δικούς του προσκεκλημένους οι οποίοι ασχολούνται αποκλειστικά με τα θέματα των Παρατηρητών, πάντοτε με συνεργασία και τη εποπτεία της Κ.Ο.Π.

Μέσα στα πλαίσια της καλύτερης γνωριμίας και της σύσφιξης των σχέσεων των μελών του το Δ.Σ. του Συνδέσμου διοργανώνει το ετήσιο του χορό.

Στη εκδήλωση αυτή συμμετέχουν τα μέλη του συνδέσμου μετά των συζύγων τους και τους φίλους τους και ένας μεγάλος αριθμός προσκεκλημένων.

Το Δ.Σ. του Συνδέσμου αναγνωρίζοντας τη προσφορά των μελών του τα οποία αφυπηρετούν στο ετήσιο του χορό τιμά τα μέλη του αυτά με ειδικές πλακέτες.