Χαιρετισμός Προέδρου Μιχ. Ιωάννου

Αγαπητοί συνάδελφοι,

 

Χαιρετίζω σήμερα την αναβάθμιση της ιστοσελίδας μας, την οποία τόσο εγώ όσο και τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού μας Συμβουλίου θεωρούμε κάτι περισσότερο από επιβεβλημένη.

Πρωταρχικός μας στόχος είναι η σωστή πληροφόρηση των μελών αλλά και όσων φίλων ενδιαφέρονται να μάθουν τις τελευταίες ειδήσεις του Συνδέσμου μας από τον πλέον επίσημο τρόπο μέσα από την ιστοσελίδα μας.

Η πρόοδος της τεχνολογίας είναι ραγδαία και δεν μπορούμε να μείνουμε απαθείς. Μέσω της ιστοσελίδας θα γίνεται η επικοινωνία μεταξύ των μελών αλλά και με άλλους φορείς γρηγορότερα και τα θετικά αποτελέσματα θα φανούν πολύ σύντομα.

Στην ιστοσελίδα μας θα περιλάβουμε αρκετά νέα στοιχεία και δραστηριότητες του Συνδέσμου που θα την κάνουν πλουσιότερη αλλά και αποδοτική. Οι σελίδες της θα είναι πάντοτε ενημερωμένες για τη δική σας σωστή πληροφόρηση.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Είχαμε υποχρέωση σαν Διοικητικό Συμβούλιο να προσφέρουμε σε όλους σας τη φωνή που δικαιούστε και αξίζετε να έχετε, προσαρμοσμένη στις μεγάλες απαιτήσεις των καιρών.

Ευχαριστώ θερμά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Παρατηρητών για την πολύτιμη βοήθεια τους αλλά και την συνεργασία που έχουμε για επίτευξη των στόχων που θέσαμε σαν Σύνδεσμος.